Bảng hàng FPT Plaza 2 Online
Căn 01 02 03 04 05 06 07 08
Tầng 25
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-25.07P2-25.08
Tầng 24
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-24.08
Tầng 23
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 22
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-21.08
Tầng 20
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 19
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-19.08
Tầng 18
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-18.08
Mã căn hộ
P2-18.08
Tầng 18
Căn 08
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,889,725,000 VNĐ
Tầng 17
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-17.08
Tầng 16
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 15
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-15.08
Tầng 14
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-14.08
Tầng 13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 12
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-12B.08
Tầng 11
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 10
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 9
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 8
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-08.07P2-08.08
Tầng 7
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-07.08
Mã căn hộ
P2-07.08
Tầng 7
Căn 08
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,861,625,000 VNĐ
Tầng 6
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 5
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 4
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 3
Đã bánĐã bánP2-03.03Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-03.08
Tầng 2
P2-02.01P2-02.02P2-02.03P2-02.04P2-02.05P2-02.06P2-02.07 3P2-02.08
Mã căn hộ
P2-02.08
Tầng 2
Căn 08
Diện tích: 84.60m2
Số phòng ngủ: 3
Giá bán: 2,368,800,000 VNĐ
Tầng 1
Đã cho thuê 0P2-SH.02
Mã căn hộ
P2-SH.02
Tầng 1
Căn 02
Diện tích: 70m2
Giá thuê: 14,700,000 VNĐ
0P2-SH.03
Mã căn hộ
P2-SH.03
Tầng 1
Căn 03
Diện tích: 81.70m2
Giá thuê: 17,157,000 VNĐ
Đã cho thuê 0P2-SH.05
Mã căn hộ
P2-SH.05
Tầng 1
Căn 05
Diện tích: 90.60m2
Giá thuê: 19,026,000 VNĐ
0P2-SH.06
Mã căn hộ
P2-SH.06
Tầng 1
Căn 06
Diện tích: 87.60m2
Giá thuê: 19,272,000 VNĐ
0P2-SH.07
Mã căn hộ
P2-SH.07
Tầng 1
Căn 07
Diện tích: 102.60m2
Giá thuê: 21,546,000 VNĐ
0P2-SH.08
Mã căn hộ
P2-SH.08
Tầng 1
Căn 08
Diện tích: 55.70m2
Giá thuê: 10,026,000 VNĐ